پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 55 ثانیه قبل در متفرقه توسط M413d (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 ساعت قبل در اپ استور توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 6 ساعت قبل در مشکلات iOS توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 8 ساعت قبل در متفرقه توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 روز قبل در متفرقه توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 روز قبل در جیلبریک توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 روز قبل در بازی و نرم افزار توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 2 روز قبل در سیدیا توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 2 روز قبل در به روز رسانی iOS توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 3 روز قبل در بازی و نرم افزار توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 4 روز قبل در متفرقه توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 4 روز قبل در بازی و نرم افزار توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 5 روز قبل در متفرقه توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دانگیرید توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 6 روز قبل در تنظیمات iOS توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 6 روز قبل در مشکلات iOS توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 6 روز قبل در به روز رسانی iOS توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 6 روز قبل در متفرقه توسط Rayka98 کاربر فعال (28,540 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...