مشکل در اپ استور‼️ لطفا راھنمایی کنید ...

0 امتیاز
سوال شده آبان 24, 1395 در اپ استور توسط Kiarmin (120 امتیاز)
با درود

من در آلمان ھستم

برای گرفتن اپ "Aldi Talk", اپل گفت باید از اپ استور آلمان بگیری و میبایست مکان ثبت شدہ در اپل آیدےت رو تغییر بدی! اپل آیدے من ھم که قبلا به آدرسی در آمریکا ساخته بودم، پس از سعی من در تغییر آدرس، اپ استورم رو دچار مشکل کرد و آدرس ھم عوض نشد!

دوبارہ پس از ساختن اپل آیدے جدیدی در آلمان برای استفادہ از اپ استور اینجا، موفق به دریافت اون اپ شدم. ولی بعد از اون بطور کل اپ استورم به مشکل خوردہ و در ھر زمان پس از ورودم به ھر کدوم از آیدےھای چه آمریکا و چه آلمان، ارور میدہ!!

در نتیجه قادر به دریافت و آپدیت ھیچ اپی دیگه نیستم

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1395 توسط Q98511 (2,640 امتیاز)
سلام

منظور از مشکل خوردن دقیقا چیه؟!
چه اروری میده؟
...